AFORİZMALAR / Nietzsche

AFORİZMALAR

Ahlak.– Geleceğin insanı, kendini geleneksel ahlakın buyruklarından kurtaran kişidir.

Arzu.– Sonuçta insan, arzularını sever, arzuladıklarını değil.

Acıma.–En büyük tehlike nerede?   – Merhamette.

Kalıt.– Babanın gizlediği şey, oğulda ortaya çıkar.

Sağlıklılık.– İtiraz, sapınç, neşeli kuşku, alay, sağlık belirtileridir. Mutlak olan her şey patalojinin kapsamına girer.

Hakikat.– Gerçek, bir inancı yok ettiği içindir ki kötülük yapar; doğrudan doğruya kendisi kötülük yapmaz.

Dostluk.– Köle misin? Senden dost olmaz.  Zorba mısın? Senin dostların olmaz.

Hazin Dönüşüm.– Kadınlar, sevgiden sevdikleri erkeklerin hayaliyle nasıl yaşıyorlarsa tamamen ona dönüşürler.

Negatif.– Aşk ve nefret kör değildirler, ama kendi içinde bulundukları ateş tarafından köreltilmişlerdir.

Gizemli Ha!..– Gizemli düşüncelerin adı “derin”e çıkmıştır. Doğrusu, yüzeysel bile değildir onlar..

Büyük Harflerin Sırrı.– Yüksek sesle konuşan insan, ince şeyleri düşünemez.

Mutluluk.– Erkeğin mutluluğu: İstiyorum, der. Kadının mutluluğu ise: İstiyor, der.

Unutma.– İşlediğimiz suçu başkasına söyledikten sonra biz unuturuz, ama o unutmaz.

Dostluk.–  Köle misin? Senden dost olmaz.  Zorba mısın? Senin dostların olmaz.

Alkış.– İnsan gürültü yapmadan alk›fllayamaz, hatta kendini bile.

Saygı.– Bu adam karşısındakine güven vermiyor, … yaptığı hiçbir iyi işi hiçbir zaman gizli tutmayı öğrenemedi çünkü.

Zorlama.– Geleneğin ortaya çıkardığı nişanlılar; soğuk, hesaplanmış yararlığın suçlamasından kurtulabilme arzusuyla aşık olmak için epeyce çaba sarf ederler. Aynı şekilde çıkarlarından dolayı Hrristiyanlığa dönen böyleleri de gerçek dindar olmak için çaba sarf ederler; çünkü böylece mayın oyunu onlar için kolaylaşacaktır.

Varsıllık.– Bugün yoksul o; fakat her şeyini elinden aldıkları için değil de, kendisi her şeyi fırlatıp attığı için: ne önemi var onun için bunun? Bulmaya alışıktır çünkü. Onun isteyerek katlandığı bu yoksulluğu anlamayanlar, asıl yoksullardır.

İşitme Duyarlığı! – İnsan, karşılığını bulup verebileceği soruları işitir ancak.

Büyük Harflerin Sırrı.– Yüksek sesle konuşan insan, ince şeyleri düşünemez.

Cezanın Amacı.– “Ceza, cezalandıran kimseyi ıslah etmek içindir”. Bu söz, cezayı savunanların kullanabilecekleri son kanıttır.

Hazin Dönüşüm.– Kadınlar, sevgiden sevdikleri erkeklerin hayaliyle nasıl yaşıyorlarsa tamamen ona dönüşürler.

Negatif.– Aşk ve nefret kör değildirler, ama kendi içinde bulundukları ateş tarafından köreltilmişlerdir.

Adam Müsvettesi.– Birisi büyük adamsa, bundan onun “adam” olduğu sonucunu çıkarmaya hakkımız yoktur; belki küçük bir oğlan çocuğudur o, belki yaşamın tüm yaşlarına bürünen bir bukalemun; belki de bir büyücünün erkek biçimine soktuğu bir kadıncağız.

Çalışmada Ölçü.– İnsan, babasının yaptığından fazlasını yapmaya kalkışmamalı, hasta olur sonra.

Kıskanç İnsan.– İşte bir kıskanç insan: “çocukları olsun” diye dilekte bulunmayın sakın, onların yaşına inemeyeceği için bu kez de kıskanır onları.

Üst İnsan.– Size insandan üstün olmayı öğretiyorum. İnsan, aşılması gereken bir nesnedir. Onu aşmak, geçmek için ne yaptınız?

Öğrenim.– Öğrenmek için yaşayanı ve günün birinde üstün insanın yaşaması için öğrenmek isteyeni severim. Kendi düşüşünü istiyordur o çünkü.

Yazmak.– Bütün yazılardan ancak kendi kanıyla yazılmış olanı severim. Yazını kanla yaz: Kanın ruh olduğunu öğreneceksin.

Şehvet-Akıl.– Şehvet denen kancık it, bir parça et bulamadığı zaman nasıl da bir parça sevimli akıl ister.

Tanrı.– Gökyüzünün üstünde daha da çok şey var, Tanrıların hepsi de ozan imgeleri, ozan oyunlarıdır çünkü.

Nefret ve Kıskançlık.– Nefreti ve kıskançlığı tanımayacak kadar büyük değilsinizdir. Bunlardan utanmayacak kadar büyük olun bari.

İyileşmek.– “Hasta mıydım ben? İyileştim mi? Nasıl da unuttum bütün bunları?” –“Sanırım şimdi iyileştin; insan unutunca iyileşir çünkü.”

Gizli Dilek.– “Bütün anahtarlar kaybolsun da her kilidi ancak bir maymuncuk açabilsin”, diye düşünür kendisi maymuncuk olan adam.

Gizemli Ha!.– Gizemli düşüncelerin adı “derin”e çıkmıştır. Doğrusu, yüzeysel bile değildir onlar..

Umut Tacirleri.– Yalvarırım kardeşlerim, dünyaya bağlı kalın; size dünyadakinden üstün umutlardan sözedenlere inanmayın! Bilerek ya da bilmeyerek sizi zehirliyorlar onlar…

Ama Haksızlık Bu!.– Kendini haksız çıkarmak, hak istemekten daha soyluca bir iştir. Yalnız kişi bunu yapacak kadar zengin olmalı.

Ah Yalnızlık!.– Kendi sevginin baskınlarına karşı dahi tetikte ol!. Her önüne gelene elini uzatmaya pek hazırdır yalnız kişi.

Cömertlik.– Sizin dostunuza verdiğiniz kadarını, ben düşmanıma dahi veririm, hem bununla züğürtleşmem..

Işığı Sevene.– Gözlerinle duygularını yermek istemiyorsan, güneşten sonra gölgeye koş.

Yiğit.– Yekpare düşmanlık, bölük pörçük düşmanlıktan çok daha dürüstçedir.

Yoksul Ruhlar.– Yoksul ruhlardan nefret ederim: Hiçbir iyi şey yoktur içlerinde, kötü şey de yoktur hemen hemen.

Tartıya Vurmalı.– Tek bir acıya göre çifte bir acıya daha kolay katlanılır: Denemek ister misin?

İniş.– “İniyor, düşüyor!” diye alay ediyorsunuz ha? Doğrusu şu ki sizin üzerinize iniyor o. Aşırı mutluluğu mutsuzluk oldu ona. Aşırı aydınlığı da sizin karanlığınız izliyor.

Aşkın Kuralı.– Aşk, aşkın yüksek ve gizlenmiş özelliğini ortaya çıkarır onda az bulunur ve kuraldışı olanı: Böyle olduğunca da onda neyin olağan olduğu konusunda yanıltır insan›.

Aşkın Tonu.– Ağır tempoyu seven bir müzisyen, aynı ton parçalarını gittikçe daha yavaşlatacaktır. Bu durumda, hiçbir aşkta durak olmayacaktır.

Kadın İçgüdüsü.– Kadınlar, genellikle anlamlı bir erkeği öyle çok severler ki, onu yalnız sahiplenmek isterler.

Kadın Benliği.– Kadının benliğinde çok uzun zaman bir zorba ile bir köle saklı kalmıştır. Bu yüzden sevmeyi bilmez de,  henüz sevişmeyi öğrenmeye çalışmaktadır.

Ermiş Kişi:.– O, olduğu şey değildir de ona tarihsel değerini veren ermemiş kişilerin gözünde ne anlama geliyorsa odur.

Çilekeş.– Çileci erdemi zorunluluk haline getirir.

Çömezlik.– Din şehidinin çömezi ondan çok acı çeker.

Düşman Sevgisi.– İnsan, geçimini bir düşmanla savaşarak sağlıyorsa, bu düşmanın ölmemesi onun çıkarı gereğidir. Barış döneminde savaşçı kendine çatar.

Konuşma Eğitimi.– İnsan uzun süre sustuğunda gevezeliği unutur ama, konuşmayı öğrenir. Pythagorasçılar, zamanlarının en iyi devlet adamlarıydı.

Sevgi ve Cinsel Aşk.– İsterim ki ilkin kendine saygı gösterilmekle işe başlansın: Gerisi gelir artık. Böylelikle insan başkaları için yaşamaz olur artık: Onların en az bağışladıkları da budur: “Ne, işte bir adam ki kendine saygısı var, ha!”

Kendine saygı göstermek, kendine saygı beslemekten apayrı bir şeydir; cinsel aşktaki o kör kadercilikten daha âdi şey yoktur, adına Ben denen ve ikilikte sevilen nesneyi küçümsemekten daha bayağı şey yoktur: Aşkta kaderciliktir bu.

Bilgi.– Bilginin velileri olamazsanız, savaşçıları olun hiç olmazsa…

Körlük.– Bir büyük adamı tutan ve alkışlayanlar onu övmek için kendilerini kör etmeye alışırlar.

Ahlak!.– Bir inancı sırf adettir diye kabullenmeye namussuzluk, korkaklık, tembellik denir. Öyleyse namussuzluk, korkaklık ve tembellik ahlak’ın önsel’i olsalar gerek.

Korku.– Düşmanlar arasına atılmak bir korkaklık işareti olabilir.

Nefret.– İnsan küçümsediği kimseden uzun zaman nefret edemez. Ancak eşit ya da üstün olandan sürekli nefret edebilir.

Kadın.– Kadını kadının içinde özgürlüğe kavuşturmalı. Kadının nasıl bir nimet olduğunu tüm derinliğiyle hissetmek gereklidir.

Erkek.– Gerçek erkek iki şey ister: Tehlike ve kumar. Bu yüzden de en tehlikeli kumar olan kadını ister hep.

Mutluluk.– Erkeğin mutluluğu: İstiyorum, der. Kadının mutluluğu ise: İstiyor, der.

Derin Karanlık.– Kendinin derin olduğunu bilen kimse aydınlığa yönelir; kalabalığa derin görünmek isteyen kimse ise karanlığa yönelir. Kalabalık, dibini görmediği her şeyi derin sanır çünkü: Öyle korkaktır ve suya da öyle istemeyerek atılır ki…

Yetiler.– Uçurumları sevenlerin kanatları olmalı.

Diyalektik.– Ancak değişebilen kimse benim soyumdandır.

NİETZSCHE

4 Responses to AFORİZMALAR / Nietzsche

 1. h5n1 dedi ki:

  Odamda kocaman posterini boşuna asmıyorum .)

  • simgesiir dedi ki:

   Nietzsche dünyaya biraz erken gelmişti, fikirlerinin anlaşılması için epey erken…Şimdi şimdi anlaşılıyor artık onun söylediklerinin ne anlama geldiği…Bugün bizlerin yeni yeni anlamaya başladığımız ürkütücü gerçekleri, o daha kendi çağında yaşarken görmüştü…

 2. Perihan Baykal dedi ki:

  “Non legor, non legar” (=okunmuyorum, okunmayacağım) demiş Nietzsche. Bugün bu kadar çok okunup sevildiğini görse ne derdi acaba?

 3. Nurcan Göksel dedi ki:

  Bu aralar “zerdüşt’ü” yine elimde.

  ve buradan, aldım ,ekledim arşivimin katlarına ne dediyse.

  teşekkürler…

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: