AFORİZMALAR / Johann Heinrich Füssli

21/12/2011


İsviçreli Ressam (3 Zürih Aralık 1745 – 26 Aralık 1832 Zürih)

AFORİZMALAR

 

* Hayat hızlı, sanat yavaş, fırsat seyrek, tecrübe aldatıcı, yargı taraflıdır.

* Deha sezgiye güvenir, yetenek zamanla gelişmeye. Yeteneğin babası uygulama, anası değerlendirmedir; duyular uzamında at oynatır o: ama yalnız gönüller bilir gönülleri delip geçmeyi.

* Taraf tutmayan deha, yolunu kaybetmiş bir ırmağa benzer: her şeyi yutar ve sonunda bir bataklığa dönüşür.

* Beğeni, doğanın incelikle eğitilmiş meşru yavrusudur; moda, geçiciliğin sanatlarla bezenmiş piçi.

* Aklınız ve duyularınız saygın bir biçem ve zevk yargıcı olmanız için birbirleriyle yarışıyorlarsa, üç şeyden mahrum olmamanız gerektiğini asla unutmayın: incelediğiniz yapıtın konusu, sanatçının kişiliği ve tarafsızlık.

* Düşgücünün Cennet’inden haz pınarları fışkıranlar için, gerçeklik düşkırıklıkları ile doludur.

* Sanatsal yolculuğunuzun başlangıcında, size rehberlik edecek ilkeleri iyi belirleyin; kimileri bizzat sanata dalkavukluk ederler, diğerleri sanata ulaşabilecek olanlara; görüşlerini bugünle sınırlandıranlar da vardır, geleceğe açılanlar da: kelebek kırda uçar, leylek okyanusları aşar.

* Yararlı ve değerli olun, fakat çağdaşlarınızdan, sahip olabilmek için can attıkları özelliklerinize yönelik hiçbir övgü beklemeyin, adalet dağıtma görevini gelecek kuşaklara bırakın.

* En zayıf, en bayağı ve en sıkıcı sanatçılar, hemen her zaman en güç, en saygın ve en yakıcı konularla uğraşmayı tercih ederler.

* Güzellik tek başına kaldığında tatsızlığa dönüşür, zevk gibi tiksindirir.

* Zerafet, eylem halindeki güzelliktir: davranışları, tavırları ve güzelliğin devinimlerini tamamlar. Doğa, olanaklarını gösteriş için ortaya dökmez; üzerinde inceden inceye çalışılmış hiçbir zerafet doğal değildir. (…) Çocukların tüm hareketleri, tavırları zerafet taşır, çünkü bu jestler, ânın, yapmacıklıktan ve büyük tutkulardan uzak, dolaysız ve cesur meyveleridir.

* Anlaşılmama ya da hissedilmeme korkusu, bazılarının anlatımı yapmacıklaştırana kadar belirginleştirmesine yol açar.

* Duyarlık ‘merhamet’in anasıdır. Çekiciliği karşısında heyecanlanmayan, Güzellik’in resmini nasıl yapabilir? Benzerleri için bir damla yaş dökmemiş olan, zarif bir yüze insanlığın gözyaşlarını nasıl yansıtabilir?

* Yapmacıklık canayakınlığa yol açmaz. Kendini sevmeyen biri nasıl benim hoşuma gidebilir? Önceden çalışılmış tavırların yapay inceliklerini ortaya döküp duran biri nasıl olur da kendini sevebilir?

* Kendi yarattığı armonilerin içinde yitip giden kulak, dışarıdan gelen armonilere karşı sağırdır.

* Düşkırıklıkları, aşağılanmalar ve hatalardan alınan dersler, insanda bin ustanın öğretisinden daha çok iz bırakır.

* Sanat, inançlı bir millette kutsal kalıntılar, savaşçı bir millette madalyalar, tecimsel bir millette ise tüketim malları üretir.

* Aşkın ve hazzın renkleri ara renklerdir.

* Bir ermişe rastlamanın normal bir insana rastlamaktan daha kolay olduğu dönemlerde, dinden hiçbir şey beklenmez. İşçiden çok sanatçı üreten bir dönemden de boş yere sanat beklemeyin.

* Kendini beğenmişlik. – Sivilce kurbanı olan kendini beğenmiş, ölümlülerin en zavallısıdır.

* Bir kadının sevgisi her zaman, sevgi kendisini kendisinden üstün görmesiyle düz orantılıdır. Kadın, kendisinden aşağıda olana yaltaklanır, acır, onu horgörür ya da unutur gider, kendisiyle aynı seviyede gördüğüne saygı gösterir, onu bağışlar ama tartışmalarıyla sürekli tedirgin eder ve ancak kendisinden üstün olana taparcasına bağlanır.

* İntihal. – Ödünç alınmış mükemmelliklerden faydalanmak isteyen kişi, kendine özgü birtakım niteliklere de sahip olmalıdır. Bir dilencinin masasındaki altın maşrapa, tenekeden yapılmış benzerlerini açığa çıkartmaktan başka bir işe yaramaz.

* Küçük olanı onurlandıran büyük olmayı bilmiyor demektir.

Johann Heinrich Fussli

(Sel Yayıncılık, Eylül 2001, Türkçesi: Cem İleri