KAVRAMLAR DENEMELER ÖZDEYİŞLER

29/11/2015

Antolojimizin 3. bölümünde Montaigne’den günümüze ünlü yazar ve düşünürlerin aforizmaları yer almaktadır.

Bu bölümde yer alan düşünürler: Francis BACON, William SHAKESPEARE, La ROCHEFOUCAULD, Denis DİDEROT, Georg C. LİCHTENBERG, Wolfgang von GOETHE, Arthur SCHOPENHAUER, Mark TWAİN, Honore de BALZAC, Ramp Waldo EMERSON, Fyodor DOSTOYEVSKİ, Lev N. TOLSTOY, Friedrich NİETZSCHE, Oscar WİLDE, Sigmund FREUD, Bernard SHAW, Anton ÇEHOV, Charles RARWİN, Karl MARKS, Andre GİDE, Karl KRAUS, Hermann HESSE, Albert EİNSTEİN, Halil CİBRAN, Franz KAFKA, Fernando PESSOA, Jiddu KRİSHNAMURTİ, Bertolt BRECHT, Erich FROMM, Jean Paul SARTRE, Elias CANETTİ, Stanislav J. LEC, Albert CAMUS, Gabriel Garcia MARQUEZ.

KAVRAMLAR KAPAK


SİMGE DÜŞÜNÜRLER (Montaigne’den Günümüze)

29/11/2015

1bacon 2shakes 3diderot 4roche 5lichten 6Goethe 7schopen 8Twain 9balzac 10emerson 11dosto 12tostoy 13nice 14wilde 15freud 16shaw 17çehov 18einstein 19darwin 20marks 21gide 22kraus copy 23hesse copy 24cibran 25kafka 26pessoa 27krishna 28brecht 29fromm 30sartre 31canetti 32lec 33camus 34marquez